Chúc mừng học viên Ngô Trung Nghĩa đạt 90/100 môn MI

Xin chúc mừng anh Ngô Trung Nghĩa – Crowe Vietnam, đã xuất sắc hoàn thành bài thi môn Management Information với số điểm 90/100. Với thành tích này, anh Nghĩa sẽ đạt giải thưởng ICAEW Elite 90 của năm nay.

T.A.D xin chúc anh Nghĩa sẽ sớm hoàn thành những môn học còn lại của chương trình ICAEW.