Khai giảng Business Technology and Finance 2024

📌Business Technology and Finance (BTF), là một trong 6 môn học của cấp độ ICAEW CFAB. BTF giúp cho học viên hiểu biết về cách thức các doanh nghiệp vận hành và bộ phận tài chính hỗ trợ thế nào cho doanh nghiệp đạt được các mục tiêu của mình.

📌Sau khi hoàn thành môn học này, học viên sẽ có khả năng:

🎯🎯Xác định các mục tiêu chung của doanh nghiệp, các chức năng và nhiệm vụ mà doanh nghiệp thực hiện để đạt được mục tiêu;

Xác định bản chất, đặc điểm, lợi thế và bất lợi của các loại hình doanh nghiệp và cơ cấu tổ chức khác nhau;

🎯🎯Xác định mục đích của thông tin tài chính của doanh nghiệp, biết được bộ phận tài chính hỗ trợ thế nào cho các hoạt động của doanh nghiệp, xác định các nguồn và phương pháp huy động vốn cho doanh nghiệp;

🎯🎯Biết được vai trò của nghề kế toán và lý do tại sao công việc này lại quan trọng;

🎯🎯Xác định vai trò của Ban quản trị trong quản lý doanh nghiệp và biết được cách thức doanh nghiệp có thể đẩy mạnh quản trị doanh nghiệp, tính bền vững, trách nhiệm doanh nghiệp và văn hóa đạo đức;

🎯🎯Biết được ảnh hưởng của môi trường bên ngoài đối với doanh nghiệp;

🎯🎯Xác định những đặc điểm, lợi ích và rủi ro chính của các công nghệ khác nhau.

🎯🎯Biết được các khái niệm về Phát triển bền vững, ESG.

📌📌📌BTF được khai giảng vào ngày 19/3 – 23/4/2024. Học vào buổi tối thứ 3 và 5 hàng tuần.

📌Giảng viên phụ trách: cô Lê Bích Trân

📌Đăng ký trước 8/3/2024 để nhận các ưu đãi như sau:

🎀Nhận bộ eBook môn BTF trị giá 990.000đ

🎀Cơ hội nhận tài trợ lệ phí thi quốc tế trị giá 2.400.000đ

Vui lòng inbox Fanpage của T.A.D để được tư vấn https://www.facebook.com/tad.learning/

#TAD_Learning #ICAEW #CFAB #ACA #BTF